HOME

MINDFULNESS

OVER MIJ

MINDFUL2WORK

ADEMTHERAPIE

AGENDA

CONTACT

PRIVACYVERKLARING

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) is het vanaf 25-5-2018

verplicht om aan te geven welke gegevens ik van u verzamel, wat het doel daarvan is en dat

u altijd de baas blijft over uw gegevens.

Mijn website is beveiligd (HTTPS://www.roosbarthels.nl) en plaatst geen cookies.

 

Welke gegevens verzamel ik van u in mijn praktijk en met welk doel?

Contactformulier website: wanneer u het contactformulier van mijn website invult komen

deze gegevens (inclusief uw IP-adres) binnen in mijn e-mail inbox die beveiligd is met een

gebruikersnaam en wachtwoord.

Telefonisch: uw nummer wordt automatisch opgeslagen in mijn mobiele werktelefoon, deze

telefoon is vergrendeld met een code.

Mail: wanneer u mij een mail stuurt komt deze binnen in mijn e-mail inbox die beveiligd is

met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Als u telefonisch een afspraak heeft gemaakt neem ik bij uw eerste bezoek (in geval van

deelname aan een mindfulness training gebeurt dit telefonisch) de volgende gegevens van u

op: Praktisch: naam, adres, geboortedatum en klantnummer van uw zorgverzekeraar. Daarnaast

krijgt u in mijn cliëntenregistratieprogramma een cliëntennummer. Wanneer u een

mindfulness training bij me volgt komt u in een ander programma. Beide programma’s zijn

beveiligd d.m.v. een gebruikersnaam en wachtwoord.

Inhoudelijk: uw huidige klachten en uw voorgeschiedenis, met als doel om u te kunnen

behandelen/begeleiden.

 

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Uw gegevens worden alleen door mij gezien, vallen onder mijn beroepsgeheim en kunnen

niet met anderen gedeeld worden tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven. Bij

toestemming bestaat het delen van informatie uit bijvoorbeeld overleg met of rapportage

aan verwijzer, bijvoorbeeld huisarts, POH of fysiotherapeut.

Hoe en hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw praktische en inhoudelijke gegevens (zie boven) worden digitaal bewaard in een

cliëntenregistratieprogramma, waarin ook de brieven aan bijvoorbeeld uw verwijzer zitten

en ik een logboek bijhoud van de gevolgde sessies adem- en ontspanningstherapie.

Regelmatig wordt er een back-up gemaakt. In het geval van deelname aan een mindfulness

training worden de gegevens bewaard in een ander digitaal programma. De laptop en beide

programma’s zijn met wachtwoorden beveiligd en de laptop wordt bewaard in een

afgesloten kast. Al uw gegevens bewaar ik 15 jaar, hierna worden uw gegevens verwijderd.

 

U blijft de baas over uw gegevens !

Als u voor het eerst in de praktijk komt geeft u mij toestemming om uw gegevens (zie boven)

te bewaren. U kunt altijd uw gegevens inzien, corrigeren, en vragen om verwijderen of

meenemen. Ook kunt u uw toestemming om uw gegevens te bewaren weer intrekken. Als u

een klacht mocht hebben over hoe ik met uw gegevens ben omgegaan bespreekt u dat met

mij. Bent u niet tevreden over de uitkomst van het gesprek dan kunt u een klacht indienen

bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

 

 

 

R. Barthels, adem-en ontspanningstherapeut en mindfulness trainer, Assendorperstraat 29,

8012 DE Zwolle.

Tel.: 06-49959509. E-mail: info@roosbarthels.nl

privacy statement

copyright     2018 Roos Barthels